Vad är skillnaden mellan era olika försäkringar?

Vi har 3 olika försäkringar (Bas, Standard, Premium) du kan välja mellan som passar olika behov. Du kan även själv utforma försäkringarna utefter dina behov med de tillägg vi erbjuder. Här nedan är en sammanfattning av försäkringarna vi erbjuder:

Vår försäkring Bas är som namnet antyder – en mer grundläggande försäkring till ett lägre pris. Vi ersätter veterinärvårdskostnader med upp till 30 000 kr per år och du har bland annat skydd för dolda fel, tandvård vid olycksfall samt ersättning med upp till 2000 kr om ditt djur måste somna in. 

Vår försäkring Standard ersätter veterinärvårdskostnader med upp till 60 000 kr per år. I försäkringen ingår skydd för dolda fel, tandvård vid olycksfall och nödvändig behandling vid tandskador och tandsjukdomar. Vi lämnar även ersättning med upp till 2000 kr om ditt djur måste somna in.

Utöver detta ersätter vi även medicin upp till veterinärvårdsbeloppet, ordinerat foder (3000 kr), rehabilitering och alternativmedicinsk behandling (6000 kr), komplikationer vid första dräktigheten samt behandling av beteenderubbningar i upp till 6 månader från diagnos. 

Vår mest omfattande försäkring Premium har Sveriges högsta veterinärvårdsbelopp med 140 000 kr per år. I övrigt ingår allting som ingår i vår Standard-försäkring men med högre belopp. Vi ersätter bland annat ordinerat foder med upp till 7000 kr, rehabilitering och alternativmedicinsk behandling upp till 14 000 kr och behandling för beteenderubbningar i upp till 12 månader efter diagnos. I Premium ingår även livförsäkring som standard.

Was this article helpful?