Hur påverkas min försäkring när Storbritannien lämnar EU?

I samband med att Storbritannien lämnar EU kommer vi fortsättningsvis att bedriva vår verksamhet i Sverige genom vår svenska filial istället för direkt genom det brittiska Bought By Many Ltd.

ManyPets Filial är alltså fortfarande en del av Bought By Many Ltd, men nu med självständig förvaltning i Sverige. Filialen har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling i Sverige och står under tillsyn av svenska Finansinspektionen och brittiska Financial Conduct Authority, samt av svenska Konsumentverket när det gäller marknadsföring.

Din försäkring påverkas inte av detta.

Was this article helpful?