Skydd för att någon tar hand om ditt djur i en nödsituation.

Om du eller någon familjemedlem blir sjuk och måste läggas in på sjukhus kan det vara svårt att hinna med att sköta om dina djur. Vi ersätter därför kostnader för att någon tar hand om ditt djur i en nödsituation med upp till 3000 kr om du har vår Standard-försäkring och upp till 7000 kr om du har vår Premium-försäkring. 

Detta försäkringsskydd är avsett för oplanerade sjukhusvistelser och det hund- eller kattpensionat som tar hand om ditt djur behöver inneha ett giltigt tillstånd från Länsstyrelsen och du måste anlita en professionell djurvakt.

Was this article helpful?