Gäller försäkringen i utlandet?

Våra försäkringar Standard och Premium gäller inom EU, Storbritannien, Norge och Schweiz i upp till 90 dagar per kalenderår. Försäkringsskydd under utlandsresa ingår inte i försäkringen Bas. 

För mer information om vilka försäkringsbelopp som gäller under utlandsresa, se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

Was this article helpful?