Täcker ni FORL/TR?

Vi ersätter tandvård för tandskador och tandsjukdomar i våra försäkringar Standard och Premium. Vi kan täcka FORL/TR under förutsättning att ditt djur inte har behandlats, medicinerats eller undersökts för detta under de senaste 24 månaderna.

Om du har tillägget Tidigare Besvär kan vi lämna ersättning med upp till 7000 kr om ditt djur får besvär med FORL/TR så länge djuret inte har behandlats, medicinerats eller undersökts för detta fram till 3 månader innan försäkringen börjar gälla.

Vi ersätter tandvård upp till det veterinärvårdsbelopp du har i din försäkring. 

Was this article helpful?