Vad täcker försäkringen Standard?

Vår försäkring Standard ersätter veterinärvårdskostnader med upp till 60 000 kr per år. I försäkringen ingår skydd för dolda fel, tandvård vid olycksfall och nödvändig behandling vid tandskador och tandsjukdomar och ersättning med upp till 2000 kr om ditt djur måste somna in.

Utöver detta ersätter vi även medicin, ordinerat foder (3000 kr), rehabilitering och alternativmedicinsk behandling (6000 kr), komplikationer vid första dräktigheten samt behandling av beteenderubbningar i upp till 6 månader från diagnos. 

Was this article helpful?