Ersätter ni kostnader för ordinerat foder?

Våra försäkringar Standard och Premium ersätter foder som din veterinär har ordinerat för ditt djur. Detta ingår inte i försäkringen Bas.

Vi ersätter ordinerat foder med upp till 3000 kr per år i vår Standard-försäkring och upp till 7000 kr i vår Premium-försäkring.

 

För mer information, se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

 

Was this article helpful?