Vad har ni för rabatter?

Vi ger dig 15 % samlingsrabatt om du försäkrar två eller flera djur på samma försäkring. För att få rabatten behöver alltså djuren vara försäkrade tillsammans. Alla djur på försäkringen har sitt eget veterinärvårdsbelopp, så inget djur har mindre skydd än det andra. Du kan lägga till eller ta bort ett djur från din försäkring när som helst under försäkringsåret.

Du kan ha både katter och hundar på en och samma försäkring.

Was this article helpful?