Vad är fast och rörlig självrisk och hur fungerar dessa?

Självrisken är den del av kostnaderna som du står för själv när du behöver ta ditt djur till veterinären. Du har en fast självrisk och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar du vid ditt första veterinärbesök och den rörliga självrisken betalar du på resterande skadekostnader. Vår självriskperiod är 365 dagar vilket innebär att du endast betalar din fasta självrisk en gång per försäkringsår. 

För djur som är under 9 år har vi följande självrisker du kan välja mellan:

Fast självrisk: 0 kr, 1500 kr, 3500 kr

Rörlig självrisk: 15% eller 25%

För djur som är över 9 år har vi följande självrisker:

Fast självrisk: 1500 kr eller 3500 kr

Rörlig självrisk: 25%

Ett exempel: Om ditt djur måste besöka veterinären för en skada som kostar 10,000 kr. Din försäkring har en fast självrisk på 1,500 kr och en rörlig på 15%. Du ska då betala 1,500 kr av de 10,000 kr och sedan 15% av 8,500 kr, totalt 2775 kr. Din rörliga självrisk betalar du sedan vid varje återbesök.

Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir premien och tvärtom. 

Was this article helpful?