Ersätter ni skador eller sjukdomar som mitt djur besvärats av tidigare?

Vi kan ersätta kostnader som uppstår trots att ditt djur har behandlats för sjukdomen eller skadan tidigare. Vi definierar ett tidigare besvär som en sjukdom eller skada som ditt djur har visat symtom på, behandlats, medicinerats eller undersökts för inom de senaste 24 månaderna. Det innebär att om ditt djur inte har visat symtom, fått behandling, medicinering eller blivit undersökt för en skada eller sjukdom de senaste 24 månaderna så finns det ingen begränsning för vad vi kan ersätta så länge maxtaket för veterinärvård inte har uppnåtts.

Med vårt tillägg Tidigare besvär kan vi ersätta skador eller sjukdomar som ditt djur har visat symtom på, behandlats, medicinerats eller undersökts för de senaste 24 månaderna under förutsättning att ditt djur inte har visat symtom, behandlats, medicinerats eller undersökts upp till 3 månader innan vår försäkring börjar gälla. Med tillägget ersätter vi kostnader för tidigare besvär med upp till 7000 kr per år. 

Was this article helpful?