Varför drar ni min första och andra betalning så tätt inpå varandra?

När du tecknar en försäkring hos oss så drar vi automatiskt din första betalning 15 dagar efter att försäkringen börjat gälla. Därefter sker alltid betalningen i förskott, vilket innebär det att alla dina nästkommande betalningar kommer att dras den dag i månaden som din försäkring började gälla.

Du kan även välja att göra en omgående betalning för den första månaden när du tecknar en försäkring hos oss. 

Exempel:

Du har tecknat en försäkring den 1a maj:

Vi kommer då att dra din första betalning den 15e maj för att täcka upp försäkringspremien för maj månad. Eftersom försäkringen började gälla den 1a maj så kommer nästa betalning att dras den 1a juni. 

Was this article helpful?