Höjer ni priset om jag har anmält skador till er?

Priset på din försäkring sätts generellt och inte individuellt. Faktorerna som försäkringspremien baseras på är bland annat ditt djurs ålder, var i landet du bor samt hur stora skadekostnader vi som företag haft under året som varit. 

Eftersom priset inte sätts individuellt får du alltså inte ett höjt pris bara för att du har anmält skador till oss, utan priset hade varit densamma även om du inte hade anmält någon skada.

Was this article helpful?