Ersätter ni hembesök av veterinär?

Ja, vi ersätter kostnader för hembesök av veterinär om ditt husdjur har en livshotande sjukdom eller om förflyttning av ditt husdjur skulle äventyra dess tillstånd eller hälsa. 

För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

Was this article helpful?