Hur behandlar ni mina personuppgifter?

ManyPets Filial är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som har samlats in av oss från en tredje part. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att ställa ut och administrera försäkringar och handlägga skadeärenden. Dina personuppgifter används även för affärsändamål såsom utredning, motverkning och förebyggande av bedrägerier, samt för ekonomisk förvaltning. Detta innebär att vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje parter. Till tredje parter räknas till exempel försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, återförsäkringsbolag, skadereglerare, kreditupplysningsföretag, tjänsteleverantörer, rådgivare, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter, polis och brottsförebyggande organisationer.

Vi kan komma att spela in telefonsamtal för att följa upp och förbättra den service vi tillhandahåller. För mer information om hur dina personuppgifter används och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy - https://manypets.com/se/integritetspolicy. Om du vill kontakta oss gällande vår integritetspolicy eller dataskydd i allmänhet kontakta vårt dataskyddsombud, via mejl på dpo@boughtbymany.com. Du kan även skicka ett brev märkt
"Dataskyddsombud" till Dataskyddsombud ManyPets, c/o Crawford & co, BOX 6044, 171 06 Solna.

Great Lakes Insurance SE är försäkringsgivare till samtliga försäkringar. För mer information om hur de behandlar dina personuppgifter, se deras integritetspolicy - https://www.munichre.com/en/service/privacy-statement/index.htmhttps://www.munichre.com/en/service/privacy-statement/index.htm

Var denna artikel till hjälp?