Har ni någon åldersgräns på de djur ni försäkrar?

Nej, vi försäkrar alla djur oavsett hur gamla de är. Däremot finns det en större risk för hälsoproblem när djur blir äldre vilket kan betyda att ditt djur behöver mer regelbundna besök hos veterinären. Detta gör att försäkringspremie ofta är högre för äldre djur. 

Var denna artikel till hjälp?