Vad täcker försäkringen Premium?

Vår mest omfattande försäkring Premium har Sveriges högsta veterinärvårdsbelopp med 140 000 kr per år. I övrigt har vår Premium-försäkring samma omfattning som vår Standard-försäkring, men med högre ersättningsnivåer. Vi ersätter bland annat ordinerat foder med upp till 7000 kr, rehabilitering och alternativmedicinsk behandling upp till 14 000 kr och behandling för beteenderubbningar i upp till 12 månader efter diagnos. 

I Premium ingår även livförsäkring som standard.

Var denna artikel till hjälp?