Ersätter ni kostnader för rehabilitering?

Vi ersätter kostnader för rehabilitering om veterinären rekommenderar det som behandling för en ersättningsbar sjukdom eller skada. Vi ersätter upp till 6000 kr om du har vår försäkring Standard och upp till 14000 kr om du har vår försäkring Premium. Vi lämnar ersättning för maximalt 6 månaders sammanhängande rehabilitering per ersättningsbar skada.

Vi ersätter inte rehabilitering i förebyggande syfte.

Var denna artikel till hjälp?