Ersätter ni kostnader för behandling av beteenderubbningar?

Våra försäkringar Standard och Premium ersätter behandling av beteenderubbningar som din veterinär har ordinerat. Detta ingår inte i försäkringen Bas.

För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

Var denna artikel till hjälp?